De vraag

Ik ben specifiek opgeleid om vraagstukken beet te pakken die gaan over het bevorderen van gezondheid en beïnvloeden van gedrag. Het zijn kwesties die gaan over de gezondheid in een wijk, een stad, een land. Bij patiënten van een huisartsenpost of een ziekenhuis. De inwoners van een gemeente of cliënten van een zorginstelling. De gezondheid in een organisatie is ook een domein waarin gezondheidsbevordering en vitaliteit hot item is en waarmee ik uit de voeten kan.

En de vraag gaat altijd zo: Hoe kan ik mijn communicatie op de doelgroep zo afstemmen dat… (vul het gezondheidseffect of de gedragsverandering maar in).

 

Een huisartsenpost wil dat mensen alleen bij spoedklachten komen.
Hoe zeg je dat nou fatsoenlijk? Waar en hoe communiceer je dat?

Huisartsenpost
Een tijdschrift wil een artikel over de psychologie van keuzes maken. Of een stuk over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Of hoe je gezond de quarantaine-periode doorkomt. Of waarom vrouwen vaker perfectionist zijn. Of over thema’s als vitaliteit, ziekte en de dood.
Tijdschrif

Een ziekenhuis wil een voorlichtingscampagne voor de preventie van hart & vaatziekten.

Ziekenhuis

Een opleider in Mindfulness en ACT therapie vraagt een opleidingsdag te verzorgen: Marketing voor mindfulness trainers.

Opleider in Mindfulness en ACT therapie

Een Hogeschool ontwikkelt een opleiding voor participatiecoaches. Zij schakelen mij in voor een website. De website geeft voorlichting aan cliënten van de coaches. Het zijn laaggeletterde cliënten met psychische kwetsbaarheid.

Lectoraat Hogeschool

Aanpak

Mijn aanpak kenmerkt zich door: Heel goed luisteren wat het probleem is. Daarna aan de slag. Snel denken, creatief te werk gaan. Het anders zien. Theorie erbij pakken. Artikel schrijven of website maken. Mooier maken, beter maken. Humor mag. Breincommunicatie vraagt om de juiste prikkel op het juiste moment.

Is het een groot vraagstuk, dan ga ik projectmatig aan de slag. Volgens scrum: zien-voelen-veranderen. Waar nodig schakel ik expertise in die kan helpen het vraagstuk op te lossen of er vorm aan te geven! Lees onderaan de pagina meer over expertise.

Aanbod

Mijn aanbod is specifiek gericht op de zorg, het onderwijs en het maatschappelijke/ sociale domein. Daar waar de vragen liggen hoe je mensen in beweging kunt krijgen. Mijn rol is als een kameleon. Ik pas mij aan aan de vraag. Als coach, schrijver, adviseur of projectleider. Van het ontrafelen van een vraagstuk tot de uitvoering van de communicatie.

* Oplossen van communicatie- en gedragsvraagstukken over vitaliteit, gezondheid, psyche;

* Projecten gezondheidsvoorlichting;

* Artikelen/ content/ websites over psychologie, gedrag en gezondheid.

Vorm

“De vorm is de inhoud”

Ik maak wat nodig is. Vorm is belangrijk! Een website, een -e-learning, een training, een folder, een poster, een abri, een communicatieplan, een artikel.
Wil je het vraagstuk alleen maar helder krijgen? Een brainstormsessie kan ook.

Inhoud

Mensen bewegen tot gezond gedrag, of betere zelfzorg vraagt om de juiste afstemming en het juiste taalgebruik. Het is een kwestie van ethiek (het juiste doen en vragen), wetenschappelijke inzichten, een holistische blik, kennis en ervaring.

Expertise

Met mijn bureau GezonderVerstand combineer ik theorie van gezondheid en psychologie met marketing & communicatiekennis. Soms is er extra know-how nodig. Ik heb een schil van experts om mij heen die kunnen meewerken aan de oplossing van jouw vraagstuk. Orthopedagogen, artsen, psychologen, therapeuten, coaches, communicatie-specialisten, leer- en ontwikkelingsexperts; allemaal mensen die hun werk hebben gemaakt van gezondheid, hoofd, hart en handen.

Contact

Nieuwsgierig? Neem contact met mij op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn!

Facilitator, Coach (NOBCO),

Krista van der Horst

Health Communication Specialist, Facilitator, Coach (NOBCO)